Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski

Jesteśmy organizacją pozarządową pomagającą niewidomym i słabowidzącym z terenu województwa lubelskiego w osiąganiu samodzielności oraz realizowaniu potrzeb społecznych i zawodowych. Wspieramy także ich bliskich, udzielając porad i informacji. Prowadzimy szereg indywidualnych i grupowych zajęć rehabilitacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Mamy wpływ na standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zmieniamy ich postrzeganie poprzez edukację społeczności lokalnych. Integrujemy środowisko i jesteśmy jego rzecznikiem. Nasze działania zostały nagrodzone w 2022r przez Prezydenta Miasta Lublin oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

medal marszaka
medal prezydenta